Välkommen till Norco plast!


Norco är ledande tillverkare av cisterner, rör och rördelar i
glasfiberarmerad polyester/vinylester och termoplast konstruerade för industrins
individuella behov. Kompletta anläggningar för kemisk-, cellulosa- och teknisk industri.
Standardartiklar som packningsmaterial, plattor, rör och rördelar i halvfabrikat finns
alltid i lager hos Norco för omedelbar leverans.